Digital Agora Process: Digitalno podprite poslovne procese

Nadgradite platformo Digital Agora z modulom Process in digitalizirajte poslovne procese. Ponudite jih vašim zaposlenim skozi intranet ali mobilno aplikacijo ter poenostavite njihovo delo. 

Prilagodljiva platforma za digitalizacijo procesov

Digital Agora Process je razvojna in konfigurabilna platforma s širokim naborom funkcionalnosti. Omogoča enostavno digitalizacijo poslovnih procesov, kot so na primer upravljanje s potnimi nalogi in službenimi vozili, potrjevanje naročil, vodenje opravljenega dela zaposlenih, interne naročilnice. 

Povezljivost z drugimi sistemi

Digitalizacija poslovnih procesov pomeni tudi delo v različnih sistemih. Programska oprema, razvita s pomočjo platforme Digital Agora Process, omogoča enostavno povezljivost z ostalimi aplikacijami

Potrjevanje zahtev na dlani

Omogočite enostavno potrjevanje različnih zahtevkov, kot so interne naročilnice, potni nalogi in dopusti preko mobilnih naprav.