Naše uspešne zgodbe
Gradimo uspeh in dolgoročna partnerstva

Automatic servis

V podjetju Automatic servis se je pokazala potreba po bolj urejeni komunikaciji s sodelavci. Prav tako so z informacijami podjetja želeli doseči prav vse zaposlene, tudi tiste na terenu. Odločili so se za uvedbo platforme Digital Agora, ki jih je podprla pri izboljšanju internega komuniciranja.

Mercator

Mercator zaposluje 21 tisoč ljudi na petih trgih. Kot ključni fokus so si zastavili cilj poenotenosti trgov tako z vidika interne komunikacije kot tudi delovanja skupine. V sodelovanju z Agitavit Solutions se je rodila ideja o mi.Mercator.

Nomago

V Nomagu so se srečevali z izzivom pravočasne obveščenosti zaposlenih, predvsem voznikov in drugih sodelavcev na terenu. Odločili so se za tehnološko nadgradnjo internega komuniciranja z rešitvijo Digital Agora.

Želite podrobneje
spoznati Digital Agoro?

Izpolnite obrazec in z veseljem vam jo bomo predstavili.