Informirajte in povežite sodelavce s sodobnim intranetom

Prilagodite komunikacijo s sodelavci in oblikujte sporočila po vaši meri. Pri tem uporabite številne oblikovne ter funkcionalne možnosti.

Različni tipi vsebin za prenos informacij

Objavljajte novice, nujna obvestila, dogodke ter povezave do internih in eksternih virov. Omogočite dostop do ključnih informacij za delo (navodila, pravilniki …) ter izobraževanj.

Moderni gradniki za oblikovanje vsebin

Obogatite objave z video vsebinami, citati ali galerijo fotografij in poudarite pomen vsakega sporočila.

Prilagodljiv izgled komunikacijskega stičišča

Opremite interno digitalno središče v skladu s celostno grafično podobo podjetja ter vzdržujte enotno vizualno komunikacijo.

Spodbujanje interakcije sodelavcev

Uporabite sodobne načine interakcije in s čustvenimi simboli ter možnostjo komentarjev dajte vsakemu zaposlenemu glas.

Pridobivanje povratne informacije

Pripravite ankete, vprašalnike, kvize in spremljajte odziv sodelavcev. Izvozite pridobljene podatke, jih analizirajte ter uvajajte izboljšave.

Ažurno obveščanje sodelavcev s potisnimi sporočili

Poskrbite, da so prav vsi sodelavci ne glede na delovno mesto ali lokacijo dela pravočasno obveščeni. S potisnimi sporočili zagotovite visoko stopnjo informiranosti.

Z mobilno aplikacijo informacije podjetja vedno na voljo

Omogočite sodelavcem dostop do vsebin podjetja od kjer koli in kadar koli. Poskrbite, da so jim ključni podatki za učinkovito delo vedno pri roki.